Хүйтний улирлын тeхникийн үйлчилгээ хийх ажлыг эхлүүллээ

307307753_5842458592433877_8532962784828536848_n.jpg

Дархан-Уул аймгийн Онцгой байдлын газрын даргын 2022 оны А/70 дугаар тушаалын хэрэгжилтийн хүрээнд ХХААТХХМ ахмад Д.Адьяасүрэн ГТУА 22, 54, 55 дугаар анги, салбарын дарга, захирагч нар 2022.09.15-ны өдөр “Хүйтний улирлын тeхник үйлчилгээ хийх” үйл ажиллагааны талаар заавар, зөвлөмж өгч анги, салбарын дарга захирагч нар алба хаагчдад танилцуулж ангийн автомашин, багаж зэвсэглэмж, тоног төхөөрөмжид үзлэг шалгалтыг зохион байгууллаа.

scroll to top