Eрөнхий боловсролын сургуулиудын эмч, нийгмийн ажилтнууд сургалтад хамрагдлаа

307298270_5845381585474911_4165554830506751431_n.jpg

Дархан-Уул аймгийн eрөнхий боловсролын сургуулийн эмч, нийгмийн ажилтан нарт сургуулийн орчинд хүүхдэд ээлтэй орчин нөхцөлийг хэрхэн бүрдүүлэх, хүүхэд багачуудад тохиолдож болох осол, гэмтэл, бэртэлийн үeд эмнэлгийн анхны тусламж үйлчилгээг цаг алдалгүй түргэн шуурхай үзүүлэх мэдлэг, чадварыг ахиулах, бататгах зорилгоор Онцгой байдлын газар, Дэлхийн зөн олон улсын байгууллагын “Хүүхдийн төлөө орон нутаг” төсөлтэй хамтран 2022.09.16-ны өдөр 6 цагийн сургалт, дадлагыг амжилттай зохион байгууллаа.

scroll to top