ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

245421856_4790264724319941_1165688534810692755_n.jpg

Дархан-Уул аймгийн Онцгой байдлын газрын Гал түймэр унтраах,Аврах 55 дугаар ангийн бие бүрэлдэхүүн Гамшгийн эрсдлийг бууруулах олон улсын өдөрлөгийн хүрээнд 2021 оны 10 дугаар сарын 13-ний өдрийн 10:00 цагаас 12:00 цаг хүртэл Шарын гол сумын Засаг Даргын Тамгын газарт зохион байгууллаа. Өдөрлөгийн хүрээнд албаны үйл ажиллагааг суртчилан таниулах, гамшгаас хамгаалах хууль, галын аюулгүй байдлын тухай хууль, гамшиг осол тохиолдсон үед авах арга хэмжээ, гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, заавар зөвлөмжүүдийг өгч, гал унтраах автомашин багаж зэвсэглэмж, мэргэжлийн анги бүлгүүдийн багаж зэвсэглэмж тэдний хамтын ажиллагаа уялдаа холбооны талаархи мэдээллийг өгч ажиллалаа.

scroll to top