50 АСУУМЖ БҮХИЙ ТЕСТЭЭР ШҮҮЛЭГ АВЧ ҮР ДҮНГ ТООЦЛОО

Дархан-уул аймгийн Онцгой байдлын газраас Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2019 оны А/416 дугаар тушаал, Онцгой байдлын ерөнхий газрын тэргүүн дэд даргын 2020 оны 2/2252 дугаар үүргийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2019 оны 41 дүгээр зарлигаар баталсан “Цэргийн цол олгох журам”, 17 дугаар зарлигаар баталсан “Цэргийн дотоод албаны дүрэм”, “Цэргийн хүрээний ба харуулын албаны дүрэм”, “Цэргийн жагсаалын дүрэм”, “Цэргийн сахилгын дүрэм”, Зэвсэгт хүчний жанжин штабын даргын 2019 оны А/595 дугаар тушаалаар баталсан “Цэргийн дүрэмт хувцас өмсөх дүрэм”, Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2019 оны А/183 дугаар тушаалаар баталсан хөтөлбөр зэргээс оруулсан 50 асуулт бүхий тестээр бие бүрэлдэхүүнээс 2020 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдөр шүүлэг авч үр дүнг тооцож ажиллалаа.

scroll to top