“ДОТООД АУДИТОР”-ЫН ГЭРЧИЛГЭЭ ГАРДАН АВЛАА

041ED049-A0CC-48C5-B890-83303440D0F2.jpg

Дархан-Уул аймгийн Онцгой байдлын газрын 15 алба хаагч олон улсын стандарт академийн ISO9001:2015 чанарын менежментийн тогтолцоо дотоод аудиторын 6 өдрийн 48 цагийн сургалтад хамрагдан “Дотоод аудитор”-ын гэрчилгээ гардан авлаа.

scroll to top