“Цагийн байдал 2”-ыг танилцууллаа.

3.jpg

Улсын Онцгой комиссын Шуурхай штабаас өгөгдсөн цагийн байдлыг үнэлж гаргасан шийдвэрийн илтгэлийг Аймгийн Онцгой комиссын орлогч, Шуурхай штабын дарга бөгөөд Онцгой байдлын газрын дарга, хурандаа С.Пүрэвсамдан сонсч авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, шийдвэрийн талаар зарим мэдээллийг зааварчлан, штабын бүрэлдэхүүнд 2 дугаар цагийн байдлыг уншиж танилцууллаа. Халдварт өвчний үед бэлтгэл бэлэн байдал, хүн, хүч хэрэгслийн бэлэн байдлыг дээшлүүлэх, салбар дундын хамтын ажиллагааг уялдуулан зохицуулах, онцгой нөхцөл байдлын үеийн хариу арга хэмжээний тактикийг төлөвлөн авч хэрэгжүүлэх чиглэлээр бүрэлдэхүүн “Цагийн байдал 2” дээр ажиллаж байна.

scroll to top