НОМ ГАРЫН АВЛАГААР ХАНГАЛАА

“Олон нийтэд тулгуурласан гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үндэсний хөтөлбөр”-ийн хүрээнд 2019 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдөр “Угаарын хий” сэдэвт өдөрлөгийн арга хэмжээг Дархан-Уул аймгийн Хонгор сумын Засаг даргын тамгын газартай хамтран тус сумын  94 иргэдийг хамруулан зохион байгууллаа.

Тус өдөрлөгөөр Гэр байшингийн галын аюулгүй байдал, Угаарын хийн хордлогоос урьдчилан сэргийлэх, эмнэлгийн анхны тусламж өөртөө болон нөхөртөө  үзүүлэх, Анхаар апликейшинг хэрхэн ашиглах, Газар хөдлөлийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх зэрэг сэдвээр танхимын сургалт хийж ном гарын авлагаар хангалаа.

scroll to top