ГАДНА ТАЛБАЙГАА МОДЖУУЛЛАА.

Онцгой байдлын ерөнхий газрын дарга, хошууч генерал Т.Бадрал Дархан-Уул аймгийн Онцгой байдлын газарт ажиллахдаа бие бүрэлдэхүүнд өгсөн үүргийг хэрэгжүүлэх хүрээнд тус газрын хэмжээнд нийт 217 модыг /хуш 17, нарс 200 / ГТУА 22 дугаар анги 100, ГТУА 54 дүгээр анги 50, ГТУА 55 дугаар анги 45, Газар 20 ширхэгийг тус тусын анги салбарын гадна талбайд суулгаж, ногоон орчин бүрдүүллээ.

scroll to top