ГАМШГИЙН ЭРСДЭЛИЙН ТОЙМ СУДАЛГАА ХИЙГДЭЖ БАЙНА

Гамшгийн эрсдэлийн удирдлагыг үндэсний болон орон нутгийн түвшинд хэрэгжүүлэхтэй холбоотой эрх зүйн баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангах,  засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн түвшинд гамшгийн эрсдэлийн түвшинг анхан шатанд тодорхойлох зорилгоор Онцгой байдлын ерөнхий газраас “Гамшгийн эрсдэлийн тойм судалгаа хийх сургалт”-ыг Дархан-Уул аймагт энэ сарын 15-16-ны өдрүүдэд зохион байгуулж байна.

scroll to top