74958500_2826532747359825_9014870697691840512_o.jpg

НЭГ ӨРХ НЭГ ХАМТ ОЛОН

Дархан-Уул аймгийн Онцгой байдлын газраас санаачлан “Нэг өрх- нэг хамт олон” сургалт, уулзалтыг 2019 оны 11 дүгээр сарын 04-ний өдөр…