390A8903.jpg

ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗРЫН ШУУРХАЙ УДИРДЛАГА, ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЛИЙН ТӨВ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖӨӨ НЭМЭГДҮҮЛЛЭЭ.

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2017 оны А/149 дугаар тушаалаар батлагдсан “Гамшгийн шуурхай удирдлага, зарлан мэдээллийн төвийн ажиллах журмыг үндэслэн Дархан-Уул…

74958500_2826532747359825_9014870697691840512_o.jpg

НЭГ ӨРХ НЭГ ХАМТ ОЛОН

Дархан-Уул аймгийн Онцгой байдлын газраас санаачлан “Нэг өрх- нэг хамт олон” сургалт, уулзалтыг 2019 оны 11 дүгээр сарын 04-ний өдөр…