Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга

Галын аюулгүй байдлын тухай хууль

Улсын Онцгой комиссын I хурлын тэмдэглэл /2020.01.24/

Улсын Онцгой комиссын II хурлын тэмдэглэл /2020.01.30/

Улсын Онцгой комиссын өргөтгөсөн III хурлын тэмдэглэл /2020.02.05/

Улсын Онцгой комиссын IV хурлын тэмдэглэл /2020.02.10/

Хилийн зарим боомтыг түр хаах, нэвтрэх хөдөлгөөнийг хязгаарлах тухай /2020.01.30/

Улсын Онцгой комиссын 01 дүгээр тогтоол /2020.02.01/

Бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай /2020.02.12/

Улсын Онцгой комиссын даргын тушаал /2020.02.13/