132928858_3912903468722742_2907895736286400972_n.jpg

Иргэдийн анхааралд

Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд 2020 онд нийт 157 удаагийн гал түймрийн 134хэрэг…

Бусад мэдээ
No posts found matching your query. Please try again by changing post parameters.Бусад мэдээ
No posts found matching your query. Please try again by changing post parameters.Бусад мэдээ